Hobbies

Klik op een getal in het kruiswoordraadsel en schrijf het woord voluit. Opgelet: als een hobby uit twee woorden bestaat, schrijf je ze hier toch aan elkaar vast. Klik op 'controleer' als je klaar bent.
1    2            3     
        4         
5            6       
               
      7           
    8             
      9           
               
             10    
               
 11         12         
               
               
13           14